Kiểm tra tốc độ đường truyền INTERNET

In

Nhằm giúp bạn đọc kiểm tra tốc độ đường truyền INTERNET mà mình đang dùng có đảm bảo để download hoặc upload các tài liệu cần thiết trong qua trình truy cập internet. Chúng tôi xin cung cúp đường link sau để bạn đọc kiểm tra cho tiện:

Để kểm tra tốc độ đường truyền INTERNET mà bạn đang dùng, hãy click vào đường link này:

>>http://www.speedtest.net

Sau đó nhấn vào nút Begin Test và đợi cho tới khi các thông số về đường truyền  INTERNET của bạn hiện ra một cách chi tiết.

Ban Quản trị